Rabu , 28 Januari 2015 
[ Map Katalog ]
[ FAQ ]
[ Permohonan Online ]
[ Hubungi Kami ]
[ Program Petani ]
 Pautan
[ DoA ]
[ MoA ]
[ AgriBazaar ]
[ AgriBDC ]
[ myGovernment ]
[ SMEinfo ]
 

Pengenalan Projek AgrIS GeoPortal

Pada masa ini, Jabatan Pertanian tidak mempunyai sebarang sistem yang membolehkan maklumat pertanian dicapai dengan mudah dan cepat serta datanya adalah 'reliable' dan 'accurate'. Ini adalah kerana maklumat pertanian ini disimpan secara manual dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' di bahagian-bahagian dan negeri-negeri di Jabatan Pertanian.


Objektif

  • Untuk mewujudkan satu kaedah pengumpulan data yang standard dan seragam untuk maklumat pertanian
  • Untuk meningkatkan ketepatan data, kesediaan data dan mengelakkan pertindihan data
  • Untuk meningkatkan kecekapan perancangan dan analisis data pertanian bagi membantu pembuat keputusan
  • Untuk mempercepatkan proses pelaporan dan statistik maklumat pertanian.

Ciri-ciri AgrIS GeoPortal

  • Online (web based)
  • Capaian real time
  • Secara GIS (GIS based)
[ Lanjutan ] [ Artikel Seterusnya ] 
 
 Berita Terkini
Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan & KPSL 2008.
PTK G44 Bil 1/2008.
Majlis Penyampaian Sijil SALM & SOM 2007.
Ucapan YB Menteri sempena hari Q Jabatan Pertanian 2007.
Kursus Lesen Penjualan Dan Penyimpanan.
Peperiksaan Lesen Pengendalian, Pemakaian dan Pembantu Pemakai.
Syarikat Berlesen Aktif.
 
 Artikel
Doktor Pokok - Pakar Tanaman Anda.
SOM - Malaysian Organic Scheme.
SALM - Good Agriculture Practice Scheme Malaysia.
Agribazaar - Portal Pertanian Pilihan Anda .
 
Copyright 2007 © AgrIS GeoPortal